• Artist Appreciation Award by ICMA,San Francisco,USA.
 • Kusumagraj Prtishtan Yuva Kalakar Puraskar
 • Sangeet Yashwant Surashree Puraskar
 • Pt.Gajanan bua Joshi Smruti Puraskar by the hands of Pt.Yogesh Samshi
 • Adarsh Guru Puraskar
 • Deshdoot Young Artist Award
 • Adarsh Shikshak Puraskar

Performances

 • Performance at Sur Hindol,Dubai
 • Performance at Ayodhya Ram Mandir,Ayodhya
 • Arambh series by Raza foundation,Delhi.
 • Abdul Karim Khan Sangeet Samaroh,Miraj.
 • Vairagkar Sangeet Pratishthan,Nashik.
 • Ramrang Sangeet Mahotsav,Alahabad
 • South Central Zone,Nimach,Rajasthan
 • Khalwayan Sangeet Sabha,Ratnagiri
 • P.L.Deshpande Smruti Sangeet Samaroh,Mumbai
 • Balkrushnabua Ichalkaranjikar Samaroh
 • Godavari Sangeet Samaroh,Jalgaon

Vocal Accompany

 • to Guru Pt.Aviraj Tayade
 • to Guru Pt.Anand Bhate
 • to Pt.Venktesh Kumar
 • to Pt.Mukundraj Deo and Pt.Manjiri Deo
 • Pt.Surash Talwalkar,Pt.Vijay Koparkar